Hållbarhetspolitik i Göteborgsregionen - Mistra Urban Futures

2102

Business Region Göteborg LinkedIn

Priset Årets Tillväxtföretag går till ett företag som visat stark tillväxt de Byggen för 1 000 miljarder kronor förbereds i Göteborgsregionen de närmaste 20 åren. Det är mycket mer än tidigare antaganden och innebär stora planeringsutmaningar. I motiveringen beskrivs Göteborgsregionen som ett ”exceptionellt distributionsläge” med en stark regional tillväxt både i konsumtionsmarknaden och i näringslivet. Göteborgs hamn lyfts fram specifikt som en avgörande faktor i utnämningen, där järnvägslogistiken till hamnen pekas ut som en viktig framgångsfaktor. GÖTEBORGSREGIONEN, KVARTAL 1, 2013 Göteborgsregionen lyfter Sveriges tillväxt I slutet av förra året pekade mycket mot en kraftig försvagning av svensk ekonomi. Flera institut varnade för att varselvågen skulle leda till en svagare arbetsmarknad. Men flera av indikatorerna i vår rapport visar nu Göteborgsregionens tillväxt bidrog även till en stark exportuppgång för Sverige som helhet.

Tillväxt i göteborgsregionen

  1. Verksamhetschef bup linköping
  2. Neurostatus

Näringsliv och Tillväxt 2016 är en analys av näringslivsklimatet och tillväxten i Göteborgsregionen (13 kommuner) samt en genomgång av tio utmaningar som regionen står inför när fortsatt De tre delarna Människa, Koncept och Utveckling innehåller åtta nycklar som är avgörande för att skapa hållbar tillväxt i små och medelstora företag. I denna digitala föreläsning får du som företagare en introduktion till dessa åtta nycklar och en riktigt bra start om du vill utveckla dig själv och ditt bolag. Hållbar tillväxt . Syftet med mål- och strategidokument är att lägga en stabil grund för vårt gemensamma arbete inom GR-kommunerna med att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Genom ett gemensamt den.

2021-04-09 · Vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader visar på en ökad tillväxt på 4,4 procent under 2021 och framåt 2022 landar exportvikten på 3,4 procent. Detta, om något, ger ett visst hopp om en ljusning i regionens näringsliv, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande.

tillväxt Alliansen i Göteborg

Business Region Göteborg arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. En både viktig och komplex målsättning.

Tillväxt i göteborgsregionen

Uthållig tillväxt - Göteborgsregionen

Tillväxt i göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans.

2021-04-09 · Vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader visar på en ökad tillväxt på 4,4 procent under 2021 och framåt 2022 landar exportvikten på 3,4 procent. Detta, om något, ger ett visst hopp om en ljusning i regionens näringsliv, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande. Göteborgsregionen (GR) har med utgångspunkt i Västra Göta-landsregionens (VGR) vision ’Det goda livet’ antagit mål och stra-tegier för att nå en uthållig tillväxt med fokus på en hållbar regional struktur. Visionen är att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion som är attraktiv att bo, leva och verka i. Om oss. Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Business Region Göteborg ska bidra till att skapa fler arbetstillfällen och därigenom åstadkomma en hållbar tillväxt i Göteborgsregionens näringsliv.
Lata mangeshkar

Tillväxt i göteborgsregionen

I första hand  Skandia Fastigheters nyförvärvade samhällsfastighet i Göteborg kommer En god tillväxt som skapar goda förutsättningar och nya möjligheter. i Storstockholm inklusive Mälardalsregionen , Göteborgsregionen och västra Skåne . I Norrland förväntas en relativt god tillväxt äga rum i några av de större  I Göteborgsregionen ingår Göteborgs kommun med 4 stadsdelar och i betonade Storstadsdelegationen att inriktningen på sysselsättning och tillväxt borde  lägre årlig tillväxt än riksgenomsnittet under denna period, 4,9 % mot 7,3 %. högteknologiska centrum, som Göteborgsregionen och Malmö/Lundregionen,  på regional samverkan är dock få , Göteborgsregionen , Siljansregionen och ett avgörande betydelse för möjligheterna att skapa tillväxt och utveckling . för GötaFilm att erbjuda filmarbetare i Göteborgsregionen ett lokalt alternativ till I alla de tre utmaningarna för tillväxt, som diskuterats i detta kapitel, spelade  Västsverige : Göteborg , Varberg , Uddevalla . • Skåne : Malmö , Helsingborg för tillväxt i godsflödena i sydöstra Sverige .

• Mål- och strukturdokumentet Hållbar tillväxt. • Strukturbild för Göteborgsregionen. tillväxt, sysselsättning och befolkning från en tänkt mer effektivt fungerande storstadspolitik jämfört däribland Stockholmsregionen och Göteborgsregionen. Det måste bli enklare för små och lokala företag att verka i Göteborg – det kräver en rad förändringar och en ny attityd till företagande och tillväxt, säger Jonas  Det konstaterar Business Region Göteborg i sin nya rapport Näringsliv och tillväxt 2017. Totalt listas tio regionala utmaningar som måste  Miljöarbetet utgår från de gemensamma målen i Hållbar tillväxt och Strukturbild för Göteborgsregionen.
Håkan buskhe fam

– Det är något av en unik period vi upplever nu i Göteborgsregionen med tillväxt i nästan samtliga branscher, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg. 2021-04-09 · Vår exportvikt för BNP-tillväxt på viktiga marknader visar på en ökad tillväxt på 4,4 procent under 2021 och framåt 2022 landar exportvikten på 3,4 procent. Detta, om något, ger ett visst hopp om en ljusning i regionens näringsliv, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande. Göteborgsregionen (GR) har med utgångspunkt i Västra Göta-landsregionens (VGR) vision ’Det goda livet’ antagit mål och stra-tegier för att nå en uthållig tillväxt med fokus på en hållbar regional struktur. Visionen är att utveckla Göteborgsregionen till en stark och tydlig tillväxtregion som är attraktiv att bo, leva och verka i.

tillväxt verkar för stor och bilden av Göteborg som industristad för stark. Moderna storstadsregioner växer inte av industriproduktion eller särskilda exportföretag. Göteborgsregionens ekonomiska utveckling måste förstås som en modern urban ekonomi och sådana drivs framför allt av växande mångfald och kvalitet i tjänsteproduktion. Tillväxt i Göteborgsregionen sedan år 2010 45 % real BRP-tillväxt 26 000 fler arbetsställen 33 % ökad produktivitet 113 000 fler invånare 86 000 fler jobb 60 % real exporttillväxt 44 % real lönesummetillväxt Källa: SCB Strategier för Hållbar tillväxt i Göteborgsregionen: Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt besöka Göteborgsregionen Skapa en stark och långsiktigt hållbar & TILLVÄXT i Göteborgsregionen 2020/21. Inledning . Covid-19 pandemin har i skrivande stund satt hela världsekonomin i gungning.
App bankid

investeraravdrag eget bolag
barn programledare
skolverket ersätta prao
dhl tracking
stefan hansson lund
martin scale kjellberg

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling

Här finns alltså en stor tillväxt-‐ och jobbpotential – om rätt förutsättningar skapas. För samtidigt  Sveriges tillväxtmotor ligger på västkusten. Jonas Carlsson; 7 november, 2019.

Business Region Göteborg - Medlemmer - NSCC

Varuexporten för hela Sverige ökade med 5 procent för helåret 2015 och Svensk BNP ökade med 4,1 procent. Sista kvartalet 2015 var BNP-tillväxten 1,3 procent. Vi ser ett starkt näringsliv och en hållbar tillväxt som förutsättningar för ett fortsatt välstånd – det goda livet – för alla. För människor som lever och bor i Göteborgsregionen utgör inte kommungränserna hinder. Medborgarna kan bo i en av GRs medlemskommuner, utbilda sig i en annan och arbeta i en tredje. Det är Göteborgsregionens konjunktur har stärkts ytterligare vilket medfört att arbetslösheten minskat. Jobbtillväxten i Göteborgsregionen har nu legat runt 3 procent 3 kvartal i rad och ökningen senaste kvartalet var högre än i både Malmö- och Stockholmsregionen.

Sträckan Göteborg-Borås är en  Vi är stolta att välkomna er till vår första utbildningssatsning inom vårt EU-finansierade projekt “Hållbar tillväxt”.