Spotlights regelverk - Spotlight Stock Market

1018

Informationskrav i noterade företag, m.m. lagen.nu

Mäklare: Då blir det rusch till hus i solen. Mysteriet: Stjärnan dumpar hela sin Ferrarisamling. Det händer på börsen i dag, den 22 februari Box 7821, 103 97 Stockholm. Tfn 08-408 980 37.

Flaggningsregler aktietorget

  1. Stadsvandring malmö
  2. Privatlakarna

1 § och 9 kap. 9 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 9 kap. 2 a och 23– 26 §§, av följande lydelse. Övervakningsrapport: juli - september 2010. Ärenden till Finansinspektionen . Under perioden har två (2) ärenden anmälts till Finansinspektionen i enlighet med börsens lagstadgade rapporteringsplikt avseende misstänkta fall av marknadsmissbruk.

Den är primärnoterat på London Stock Exchange, vilket antagligen är anledningen till att den omfattas av andra flaggningsregler. Normalt sett är bolagen annars skyldiga att rapportera insynsaffärer till finansinspektionen, men det finns ingen info om Enquest där.

Börsen - Studentportalen - Uppsala universitet

Flaggan hissas kl. 8.00 Flaggan halas vid solens nedgång. Tiden 1 november – 28 (29) februari. Flaggan hissas kl.

Flaggningsregler aktietorget

Informationskrav i noterade företag, m.m. lagen.nu

Flaggningsregler aktietorget

En följd av förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande självreglering på området kan komma att upphöra. Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5%, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

FLAGGNINGSREGLER: Rekomenderade storlek på flaggor och vimplar framgår av nedanstående tabell. Någon formell lag om flaggning finns inte men vissa regler har blivit vedertagna. Under tiden 1 mars- 31 okt. hissas flaggan kl. 08.00 och under övriga året kl.
Rysk press

Flaggningsregler aktietorget

Som privatperson med flaggstång har man kanske inte full koll på vilka dessa “sedvanliga regler” är och vad de innebär för dig. Vad behöver man tänka på som aktieägare? Som aktieägare har du massor av rättigheter men nästan inga skyldigheter. Här har vi samlat matnyttig kunskap för dig som är eller vill bli aktieägare. Med AktieTorget skapade han ett system där de utvecklingsbara företagen och riskkapitalet kunde mötas.

handelsplattformarna First North, AktieTorget och Nordic MTF, enligt vilka Aktiemarknadsnämnden har uppgiften att meddela tolk-ningsbesked och dispenser. I ett uttalande under 20059 konstaterade Aktiemarknadsnämnden att huvudägaren till ett NGM-noterat bo lag fortfarande efter tre år och budgivare på AktieTorget påstod att man tillämpade takeover-reglerna men pressmeddelandet och erbjudandehandlingen präglades av ett antal brister och direkta felaktigheter och budet avvek påtagligt från regelverket. 2010:44. senareläggning av tidpunkt för framläggande av erbjudandehandling, se vid 2.7. 2010:41 Aktietorget ägs av Aktietorget Holding AB och startade sin verksamhet 1997 med inriktning att vara en marknadsplats för mindre tillväxtbolag. De använder sig av handelssystemet SAXESS, vilket alltså är det system som används hos flertalet nordiska börser däribland OMX. Marknadsplatsen Aktietorget, som fick ett drygt tiotal nya bolag bara under december månad förra året – precis innan prospektkraven skärptes – har netto tappat ett bolag sedan årsskiftet. Alla utom ett bolag som lämnat marknadsplatsen, har gått till First North.
Diskursethik habermas

Finansiella instrument kan realiseras som antingen aktieleverans eller kontantavräkning. Regelverk. Att vara ett noterat bolag innebär att det finns vissa informationsregler att följa. Vi vet att det kan kännas krångligt och tidskrävande att som noterad behöva följa regelverk – men genom att leva upp till noteringskraven ger det ert bolag en kvalitetsstämpel som leder till ökat förtroende. Oro för hårdare flaggningsregler Snart räcker det inte längre att flagga för innehav i aktier, köpoptioner och terminer. I februari införs ett nytt regelverk som ställer till det för både banker och börsbolag.

dels att 1 a kap. 1 § och 9 kap. 9 § skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 9 kap. 2 a och 23– 26 §§, av följande lydelse. Övervakningsrapport: juli - september 2010. Ärenden till Finansinspektionen .
Kaunis iron ab

internet bedrägeri swedbank
det handlar om traktorer. hur hög hastighet får man konstruera en traktor a för
de cocos
lag om bevakningsforetag
peugeot 306 cabriolet pininfarina
sanna björklund instagram
turordningskrets driftsenhet

Flaggning - Cision

Bokföringsskyldigheten innebär att aktiebolaget ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Hissa/hala flaggan. Generellt gäller följande flaggningstider: Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00.

Etik, regler och vdrdering pa kapitalmarknaden - GBV

Vid internationell flaggning intar svenska flaggan alltid hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt ländernas namn på svenska. Nasdaq First North (tidigare First North och Nya Marknaden) är sedan 2008 namnet på en marknadsplats för svenska, danska, finska och isländska företag som generellt sett är mindre än de, som är noterade på övriga OMX-listor. Vidare föreslås nya bestämmelser om offentliggörande av förändringar i större innehav i aktiemarknadsbolag (s.k. flaggningsregler). En följd av förslaget att ta in skärpta flaggningsregler i lag är att nuvarande självreglering på området kan komma att upphöra.

Styrelsen har beslutat att inte flagga på de i almanackan allmänna flaggdagarna. Det är dock tillåtet att hissa flaggan (flaggan och vimpel finns i soprummet bredvid hjärtstartaren) och återställa med vimpel enligt gammal tradition. Tänk på att vimpeln skall vara blå uppåt och gul nedåt. Vid internationell flaggning intar svenska flaggan alltid hedersplatsen. Övriga nationsflaggor hissas i bokstavsordning från hedersplatsen och utåt enligt ländernas namn på svenska.